Công tác giáo dục

Gần 200 đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Ngày hội cử tri trẻ”

  Thứ Thu, 26/05/2016

Tối 17/5, tại Hội trường UBND phường Hòa Nghĩa, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Quận đoàn Dương Kinh tổ chức “Ngày hội cử tri trẻ”, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ...

Sôi nổi chùm hoạt động “Ngày hội cử tri trẻ” tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Thủy Nguyên

  Thứ Thu, 26/05/2016

Ngày 19/5, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn Thủy Nguyên tổ chức “Ngày hội cử tri trẻ”, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các c...

Hotline: 0904410018