ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN

TỔNG KẾT CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH THĂM HỎI TẶNG QUÀ

  Thứ Thu, 04/06/2020

TỔNG KẾT CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH THĂM HỎI TẶNG QUÀ TẠI: 1. Trại nấm Thiện Giao - Đồ Sơn - HP 2. Trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng 3. Trung tâm nuỗi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng Quỹ chươ...

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THĂM, TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ XÃ HỘI HẢI PHÒNG

  Thứ Thu, 04/06/2020

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THĂM, TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ XÃ HỘI HẢI PHÒNG Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Xã Hội Hải Phòng nơi có 95 cụ già với 95 cảnh đời, cảnh nhà, đa phần đều “éo l...

Hotline: 0904410018